doa keselamatan

allahumma innaa nas aluka salaamatan fiddien waaaffiyatan fil jasadi wa ziadatan fil ‘ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rah matan ‘indalmaut wa maghfiratan ba’dal maut.
artinya:
ya allah kami minta keselamatan agama dan kesejahteraan badan dan penambahan ilmu serta keberkatan rizki,ketakutan sbelum mati,mendapat rahmat di waktu mati serta pengampunan sesudah mati.