doa mengantar orang ber-haji

zawwaadakalla taqwaa wa wajjahaaka fil khairi wa kafaakal-hamma

artinya :
semoga allah membekalimu dengan taqwa dan menghadapkan-mu ke dalam kebaikan,dan semoga allah menghalang-halangimu dari kesusahan.

Iklan