Peniupan terompet

Peniupan terompet merupakan perkara yang
telah di ketahui , adapun terompetnya adalah
tanduk besar yang siap di tiup oleh Malaikat
Israfil yang menunggu kapan diperintah untuk
meniupnya .

Peniupan terompet ini adalah perkara yang
akan di lalui seorang hamba menuju rabbnya
setelah perkara Alam Kubur . Dan pada
postingan Asal Kejadian Malaikat Dan
Tugasnya pada tempo hari telah di bahas
tentang besarnya terompet Izrafil itu yang
memang luar biasa . Jika dibandingkan
dengan besarnya bola dunia ini , jika
dimasukkan kedalam terompet Israfil akan
masuklah ke dalamnya .

JUMLAH TIUPAN

1. Tiupan yang mengejutkan .

(manusia akan sangat terkejut hingga mereka
semua mati kecuali yang dikehendaki oleh
Allah) .

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Az
Zumar ayat 68 (artinya) :
“Dan di tiuplah sangkala maka matilah semua
yang dilangit dan di bumi kecuali siapa yang
dikehendaki oleh Allah” .

2. Tiupan untuk kebangkitan .

(Maka manusia akan terbangun dari kubur
mereka) .

Allah Subhanahu Wa Ta’alaa berfirman
(artinya) :
“Dan tiuplah sangkakala , maka tiba-tiba
mereka keluar dengan segera dari kuburnya
(menuju) kepada Rabb mereka”
(QS. Yaa
Siin : 51).

BAGAIMANA KALIAN BERSENANG-SENANG ?

Bersabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam :
“Bagaimana saya bersenang-senang
sedangkan pemilik terompet (Israfil) telah siap
untuk meniup terompet yang berada
dimulutnya , menempelkan keningnya dan
memasang pendengaran nya menunggu
perintah untuk meniupnya , (jika perintah itu
datang) maka meniuplah ia .
Para sahabat berkata : “Lalu apa yang harus
kami katakan wahai Rasulullah ?”
Nabi bersabda : “Katakanlah oleh kalian
semua :
Hasbunallah wa ni’mal wakil
(cukuplah Allah sebagai penolong kami dan
Allah adalah sebaik-baik pelindung . Dan kami
bertawakkal kepada Allah Rabb kami)”
(Silsilah Al Hadits Shahih 3/66)

Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘Anhu berkata,
Bersabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam :
“Sesungguhnya mata pemilik terompet (Israfil)
itu sejak diserahkan (terompet) kepadanya
telah bersiap-siap menunggu di sekitar ‘Arsy
Allah , karena takut akan diperintah sedang
ia mengedipkan mata . Kedua matanya
laksana bintang mutiara .

(Isnadnya shahih dan disepakati oleh Adz
Dzahabi . Lihat : Silsilah Al Hadits Ash
Shahihah 3/65)

KAPAN TEROMPET ITU DIBUNYIKAN

Terompet itu akan ditiup pada hari Jum’at ,
sebagaimana sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi
Wassalam :
“Tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali pada
hari jum’at”
Dan dalam Hadits lain Nabi mengabarkan
bahwa sesungguhnya hari kiamat itu terjadi
pada hari jum’at , dan pada hari itu pula
para hamba dibangkitkan .

Dari Aus bin Amir berkata : Bersabda
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam :

“Sesungguhnya hari paling utama di antara
hari-hari kalian adalah hari jum’at , di
dalamnya di ciptakan Adam a.s dan di hari
itu diwafatkan , di hari itu ditiupnya
(terompet) , dan di hari itu terjadi Sha’iqah
(pingsannya semua makhluk) .

Maka perbanyaklah shalawat atas ku ,
sesungguhnya shalawat kalian akan sampai
pada ku” .
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i ,
Ibnu Majah dan Al Baihaqi dalam Ad Da’wah
Al Kabir)

BERAPA JARAK ANTARA KEDUA TIUPAN ?

Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘Anhu dari
Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda :
“Di antara dua tiupan itu ada jarak selama
40”
para sahabat yang bertanya : Wahai Abu
Hurairah , 40 harikah ?
Beliau menjawab : saya enggan (tidak tahu) ,
mereka berkata : 40 bulankah ?
Beliau menjawab : saya enggan (tidak tahu) ,
mereka berkata : 40 tahunkah ?
Beliau berkata : saya enggan (tidak tahu) .
(Diriwayatkan oleh Bukhari)

HUJAN SEBELUM TIUPAN KEDUA

Bersabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam :
“Kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan
gerimis atau awan maka tumbuhlah darinya
jasad-jasad manusia . Kemudian ditiup
kembali Sangkakala untuk kedua kalinya ,
maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu
(putusannya masing-masing) . (HR. Muslim)

Demikianlah perkara Peniupan Terompet yang
dapat penulis uraikan

Iklan