ASAL KEJADIAN MALAIKAT DAN TUGASNYA

Malaikat itu adalah makhluq Allah yang
dijadikan daripada cahaya .
Mereka pandai
bersalin rupa dan dapat memotong perjalanan
yang jauh dalam satu detik saja .
Sesungguhnya arti Malaikat adalah yang
memiliki pekerjaan tertentu pada masing-
masing bagiannya . Dan malaikat ini Tuhan
jadikan tidak sedikit jumlahnya , lebih banyak
malaikat dari pada manusia .

Coba saja kita bayangkan , tiap-tiap orang
ada 2 malaikat yaitu Raqib dan ‘Atid yang
mana masing-masing di tugaskan pada
pekerjaan tertentu . Raqib mempunyai tugas
menulis amal dan perkataan manusia yang
mengandung kebaikan . Sedangkan ‘Atid
bertugas menulis amal dan perkataan
manusia yang mengandung keburukan .
Malaikat itu bisa berganti rupa , tegasnya
bisa berupa manusia . Nabi Muhammad s.a.w
sering kedatangan Jibril membawa wahyu
dengan rupanya seperti orang laki-laki muda
dan tampan .
Malaikat itu Tuhan ciptakan tidak mempunyai
ibu dan bapak . Tidak makan tidak minum ,
tidak tidur tidak lupa dan tidak merasa letih .

Mereka bukan jenis laki-laki dan bukan jenis
perempuan dan juga bukan banci . Mereka
tidak mempunyai nafsu syahwat atau birahi
namun demikian mereka taat akan perintah
Allah , tidak berani melanggarnya atau
melalaikan tugasnya . Seperti firman Allah
didalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6
sebagai berikut :

” Hai orang-orang beriman , peliharalah
dirimu dan keluargamu akan api neraka ,
yang mana bara apinya terdiri dari manusia
dan batu-batu . Di sana ada malaikat-malaikat
yang kejam dan bengis , mereka tidak
melawan perintah Allah dan mereka kerjakan
apa yang diperintah .”
Pernah Nabi kita Muhammad s.a.w ketika
Mi’raj melintasi langit-langit dari langit
pertama sampai langit ketujuh . Sebagaimana
sedikit pembahasan nya tentang Mi’raj ini
pada postingan terdahulu
Dimanakah Berada
Ruh-Ruh Orang Yang Sudah Mati , Dimana
Nabi Muhammad s.a.w yang ditemani
malaikat Jibril , melihat bahwa kebanyakan
penghuninya adalah para malaikat dan tak
lain pekerjaan mereka itu , kata Nabi adalah
bertahmid dan bertasbih kepada Allah SWT
dengan macam-macam pujian dan sanjungan
kepada Tuhan dengan irama lagu yang
sangat merdu .
Demikian pula Nabi melihat di ‘Arsy Allah ,
tidak lain penghuninya adalah malaikat .
Kemudian ‘Arsy Allah itu dipegang atau
ditanggung oleh delapan orang malaikat .
Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-
Haaqqah ayat 17 :

” Dan malaikat berada di penjuru langit , dan
yang membawa ‘Arsy Tuhanmu pada hari itu
adalah delapan orang malaikat .”
Dan malaikat-malaikat itu mempunyai
kekuatan yang luar biasa , di mana ketika
Tuhan akan menyiksa umat Nabi Luth a.s
yang sudah melewati batas yaitu mereka
sudah menjadi suka melakukan homosex
sesama laki-laki , yaitu penduduk negeri
Sadum dan Gamurah . Bukan seorang dua
orang , hampir rata-rata semua laki-laki
melakukan demikian . Maka tatkala diberi
nasihat oleh Nabi Luth a.s mereka tidak
ambil perduli .

Akhirnya Tuhan binasakan penduduknya
dengan diangkat bumi negeri itu dengan
kedua tangan malaikat ke udara yang sangat
tinggi kemudian dibalikkan ke bawah , seperti
orang membalikkan tetampah , maka
berpelantingan rumah-rumah dan manusia
yang sedang tidur melayang jatuh terhempas
ke bawah , hancur lebur bagaikan kaca jatuh
di batu . Demikian kekuatan tenaga
malaikat .
Di antaranya yang wajib kita ketahui nama
beberapa malaikat serta tugas pekerjaanya :

1. Malaikat
Jibril yang bertugas
menyampaikan wahyu kepada tiap-tiap
Rasul .
Kepada Nabi Adam a.s = 12 kali
Kepada Nabi Idris a.s = 4 kali
Kepada Nabi Ibrahim a.s = 40 kali
Kepada Nabi Ja’cub a.s = 4 kali
Kepada Nabi Musa a.s = 400 kali
Kepada Nabi Ayub = 3 kali
Kepada Nabi Muhammad s.a.w = 24.000 kali
Demikian dari kitab Nuruz-zhalam oleh Sayid
Thahir , di kutip dari kitab Bahjatul wasa-il
karangan Imam Addailami .

2. Malaikat Mikail yang bertugas mencatat
pembagian rezki dan yang menurunkan
hujan .

3. Malaikat Izrail yang bertugas untuk
mencabut nyawa .
Sesungguhnya malaikat Izrail ini adalah
kepala daripada sekalian malaikatul maut atau
Raja malaikatul-maut .
Baiklah untuk ini kami cantumkan di sini
bagaimana pengalaman dan pemandangan
Nabi Muhammad s.a.w ketika beliau berada
di Sidratul-Muntaha .

Sidratul-Muntaha ini berada di langit yang
ketujuh . Sungguh begitu hebat , dan
besarnya Sidratul-Muntaha . Karena dia
dinamakan Sidratul-Muntaha karena tiada ada
makhluk yang lebih besar daripada jenis
pohon-pohonnya kecuali Sidratul-
Muntaha .Pokoknya di langit yang ketujuh
sedangkan ujung cabang yang paling atas
berada di bawah Arsy . Dan di bawah
Sidratul-Muntaha terletak Syurga ,
sebagaimana diterangkan dalam Surat An-
Najmi ayat 15-16 :

” Di sisi Sidratul-Muntaha , di situlah Syurga
Jannatul-Ma’wa “.
Maka ketika Nabi memandang ke atas ke
sekeliling Sidratul-Muntaha dengan cabangnya
yang besar-besar serta daunnya yang sangat
lebar . Selembar daunnya saja dapat
dijadikan selimut , daunnya hijau dan lemas
bagai sutera .

Di atas tiap-tiap lembar daun duduk seorang
malaikat , ada yang mengucap “Allahu Akbar-
Allahu Akbar” , ada juga yang mengucap
“Subhanallah-Subhanallah” , ada pula yang
mengucap “Alhamdulillah-Alhamdulillah” , dan
ada juga dengan kalimat zikir dan tasbih
yang lain . Begitulah yang Nabi lihat di atas
tiap-tiap lembar daun itu . Entah berapa juta
lembar daunnya Sidratul-Muntaha itu , hanya
Allah yang lebih mengetahui .
Kemudian apa lagi yang Nabi dapat lihat ?
Maka di bawah tiap- tiap lembar daun itu
tertulis nama-nama orang . Nama orang itu
siapa , bin apa , umur berapa , lama di
dunia , kapan sampai waktu ajalnya , malam
atau siang , dan dimana tempat dia akan
mati akhir hayatnya .

Apabila orang yang mempunyai nama itu
sudah dekat ajalnya maka warna daun
berubah menjadi kuning . Dan di mana detik-
detik orang itu akan sampai ajalnya , maka
daun itu lepas dari tangkainya lalu malaikat
yang duduk di atasnya membawa daun itu
kepada Malaikat Izrail .
Kemudian Izrail menitahkan malaikat ini untuk
mencabut nyawa orang itu sebagaimana yang
tercantum namanya dalam daun itu tadi .
Itulah pekerjaan malaikatul-maut , jadi buat
tiap-tiap orang satu malaikatul-maut .

Andaikata misalnya , jika ada 1.000 lembar
daun yang rontok di Sidratul-Muntaha maka
1.000 oranglah yang akan dicabut nyawanya ,
dan 1.000 malaikat sekaligus turun ke dunia
yang ditugaskan untuk mencabut nyawa
mereka itu .

4. Malaikat Israfil yang di tugaskan meniup
terompet sangkakala di hari kiamat .
Menurut keterangan di dalam hadits , besar
terompet Israfil itu memang luar biasa . Jika
dibandingkan dengan besarnya bola dunia ,
jika dimasukkan ke dalam terompet Israfil
akan masuklah ke dalamnya .
Konon kata Nabi s.a.w : Israfil kini sudah
memegang terompet itu ditangannya . Sudah
siap-siap menanti komando dari Allah untuk
meniup terompet itu . Karena tugas malaikat
Israfil untuk meniup terompet itu pada saat-
saat kiamat 3 kali .
Pertama tiupan untuk membinasakan
penduduk dunia hingga mati semuanya
Kedua meratakan dunia sehingga menjadi
daratan seluruhnya
Ketiga membangkitkan manusia hidup
kembali .
Itulah tugas malaikat Israfil .

5. Malaikat Ridwan tugasnya mengurus
Syurga . Sudah barang tentu beribu-ribu pula
malaikat mengurus Syurga , maka malaikat
Ridwan sebagai kepala di Syurga .

6. Malaikat Malik yang bertugas mengurus
Neraka .

7. Malaikat Raqib dan ‘Atid .Kedua malaikat
ini ditugaskan untuk mencatat amal atau
perkataan manusia . Raqib mencatat amal
perbuatan dan perkataan yang baik-baik .
Sedangkan ‘Atid mencatat perbuatan atau
perkataan jahat . Maka dua malaikat ini buat
tiap seorang .

8. Malaikat Munkar dan Nakir , dua malaikat
ini ditugaskan untuk menanya atau
memeriksa manusia di dalam kubur .

Demikianlah keterangan nama dan tugas
malaikat pada bagian masing-masing . Jadi
jika kita ibaratkan adalah seperti departemen
dengan dengan tugas dan menterinya masing-
masing .

NB : Semua artikel Berita Alam Ghaib
termasuk postingan ini bersumber dari
sebuah buku yang berjudul “WARTA BERITA
ALAM GHAIB SEBELUM ADAM SAMPAI HARI
KEMUDIAN” yang di nukil dari berbagai
kitab , baik yang ditulis oleh ‘Ulama zaman
yang lalu maupun ‘Ulama dizaman sekarang .

Diantara kitab-kitab itu antara lain :

1. Al-Qur-anul Karim

2. Tafsir Al-Jalalain

3. Tafsir Tanwirul-Miqbas , Abu Thohir
Muhammad bin Ya’cub Alfairuz Zabadi

4. Tafsir

5. Bada’iuz Zuhur Syaikh Muhammad bin
Ahmad bin Iyas Al-Hanafi

6. Al-Qur-an terjemahan Departemen Agama
Republik Indonesia

7. Ihyaa ‘Ulumuddin-Imam Al-Ghozali

8. Kasful-Ghoibiyah-Syaikh Zaenul-Abidin
Muhammad Al-Fathoni

9. Matanul Buchori-Abu Abdullah , Muhammad
bin Ismail Al-Bukhori

10. Qishoshul ‘Anbiya-Imam Ibnu Ishaq Ahmad
bin Muhammad Ibrahim Ats-tsa’labi

11. Mukhtashor Tazkirah Al-Qurthubi Asysyikh
Abdul Wahab Asy-Sya’roni

12. Khasiat ala Mukhtasor-Ibnu Abi Jumroh lil-
Bukhori

13. Tajul Muluk

14. Khazinatul-Asrar-Uztadz Muhammad Haqqi
An-Nazili dan lain-lain .

Mudah-mudahan para pengarang kitab di atas
mendapat rahmat karunia di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala…Aamiin

Demikianlah postingan kali ini tentang Warta
Berita Alam Ghaib |
Asal Kejadian Malaikat
Dan Tugasnya,Semoga bermanfa’at !!

Iklan