AJIAN DOA PALING MUJARABDARI NABI

Kumpulan Ajian Doa Paling Mujarab yaneg
telah diajarkan oleh para Nabi untuk Umat
Manusia

Adam AS:

“ ROBBANA DHOLAMNA ANFUSANA WAILAM
TAGFIRLANA WATARHAMANA LANA
KUNNANA MINAL KHOSIRIN “

Ya Allah , kami telah mendholimi pada diri
kami sendiri, jika tidak engkau ampuni kami
dan merahmati kami tentulah kami menjadi
orang yang rugi.

ALLAAHUMMA INNAKA TA’LAMU SIRRII WA
‘ALAANIYYATII FAQBAL MA’DZIRATII

Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yg
saya rahasiakan dan tidak saya rahasiakan
maka terimalah permintaan ampunan saya

WA TA’LAMU HAAJATII FAKTHINII SUKLII

dan Engkau tahu hajatku maka kabulkanlah
permintaanku

WA TA’LAMU MAA FII NAFSII FAGHFIR LII
DZUNUUBII

dan Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku
maka ampunilah dosa-dosaku.

ALLAAHUMMA INNII AS’ALUKA IIMAANAN
YUBASYIRU QALBII

Ya Allah, aku meminta kepadaMU iman yang
menancap di kalbu

WA YAQIINAN SHAADIQAN

dan -aku minta kepadaMU- keyakinan yang
sejati

HATTAA A’LAMU ANNAHUU LAA YUSHIIBUNII

hingga saya tahu bahwa tiada yang menimpa
diriku

ILLAA MAA KATABTAHU ‘ALAYYA

kecuali apa yang telah Engkau takdirkan
atasku

WARRIDHAA BIMAA QASAMTAHU LII

dan -aku minta kepadaMU- rela dengan apa
yang telah Engkau bagikan

YAA DZAL JALAALI WAL IKRAM

wahai Dzat Yang Maha Agung dan Mulia
Doa ini biasa dipakai oleh jamaah haji yang
sedang thawaf. KONON, Pada saat Nabi Adam
hendak bertobat, sebelumnya beliau thawaf
dulu 7 kali, lantas sholat 2 rokaat. Nabi Adam
bertobat sambil memanjatkan doa ini.

Yunus AS:

saat di dalam perut ikan paus :

LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUBHAANAKA INNII
KUNTU MIN AL-DZAALIMIIN

Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci
Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang
yang dzalim. Al-Anbiya’: 87

Nuh AS:

“ ROBBI INNI AUDZUBIKA AN AS ALAKA
MAA LAISALLI BIHI ILMUN WA ILLAM
TAGFIRLI WATARHAMNI AKUM MINAL
KHOSIRIN “ (surat Hud; 47)

Ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung
kepadaMu dari sesuatu yang aku tidak
mengetahui hakekatnya, dan sekiranya tidak
Engkau ampuni dan belas kasih niscaya aku
termasuk orang – orang yang merugi

Ibrahim AS:

“ ROBBANA TAQOBAL MINNA INNAKA ANTA
SAMI’UL ALIM WA TUB ALAINA INNAKA
ANTAT TAWWABURROKHIM “ (al baqarah;
128-129)

Ya Tuhan kami terimalah amalan kami
sesungguhnya Engkau maha mendengar dan
Mengetahui, dan termalah taubat kami,
sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi
Maha Penyayang.

“ ROBBI JA ALNI MUQIMAS SHOLATI WA
MIN DZURIYYATI, ROBBANA WA TAQOBAL
DOA, ROBBANNAGH FIRLI WA LI WA LI
DAYYA WA LI JAMIIL MUKMININA YAUMA
YAQUMUL HISAB “ (ibrahim ; 40 -41)

Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku
orang – orang yang tetap mendirikan sholat,
ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya
Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu
bapaku dan seluruh orang mukmin, pada hari
terjadinya hisab.

Zakariya As:

“ ROBBI LATADZARNI WA ANTA CHOIRUL
WARISIN “ (an biya ; 89)

Ya Allah janganlah Engkau membiarkan aku
hidup seorang diri, sesungguhnya engkau
pemberi waris yang paling baik

“ ROBBI HABLI MILADUNKA DURIYATTAN,
THOYIBATAN INNAKA SAMI’UD DU’A “ (ali
imron;28)

Ya Tuhan berilah aku seorang anak yang
baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau maha
pendengar Doa

Musa As:

“ ROBIS SHROHLI SHODRI WA YA SHIRLI
AMRI WAH LUL UQDATAM MIL LISSANI YAH
KHOHU KHOULI “ (Thoha ; )

Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, dan
lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah
urusanku

“ ROBBI INNI DHOLAMTU NAFSI FA FIRLHI
“ (al qhosos ; 16)

Ya Allah aku menganiaya diri sendiri,
ampunilah aku

“ ROBBI NAJ JINI MINAL QUMID DHOLIMIN “

Ya Tuhan lepaskanlah aku dari kaum yang
dholimo

“ ROBBI INI LIMA ANZALTA ILLAYYA MIN
KHOIRIN FAQIR “ (al qhosos; 24)

Ya Tuhanku sesungguhnya aku memerlukan
sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan
kepadaku

“ ROBBI FIRLI WA LI AKHI WA ADKHILNA
FI ROHMATIKA, YA ARHAMAR ROKHIMIN “

Ya Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku
dan masukkanlah kami ke dalam rahmatMu,
dan Engkau Maha Penyayang diantara yang
menyayangi

Isa As:

“ ROBBANA ANZIL ALAINA MA IDATAM
MINAS SAMAI TAQUNU LANA IDZAL LI
AWALINA, WA AKHIRINA, WA AYYATAM
MINKA WAR ZUKNA WA ANTA KHOIRU
ROZIQIN “ ( al maidah ; 114)

Ya Tuhanku turunkanlah pada kami hidangano
dari langit, yang turunnya akan menjadi hari
raya bagi kami, yaitu bagi orang – orang
yang bersama kami dan yang datang sesudah
kami, menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau,
berilah kami rejeki dan Engkaulah pemberi
rejeki yang paling baik.

Syuaib As:

“ ROBBANA TAF BAINANA, WA BAINA
KAUMINA BIL HAQQI , WA ANTA KHOIRUL
FATIHIN “ (A araf; 89)

Berilah keputusan diantara kami dan kaum
kami dengan adil, Engkaulah pemberi
keputusan yang sebaik – baiknya.

Ayyub As:

“ ROBBI INNI MASYANIYAD DURRU WA
ANTA ARHAMUR ROHIMIN “

Bahwasanya aku telah ditimpa bencana,
Engkaulah Tuhan yang paling penyayang
diantara penyayang.

Sulaiman As:

“ ROBBI AUZIDNI AN ASKHURO
NI’MATAKALLATI AN AMTA ALLAYA WA ALA
WA LI DAYYA WA AN A’MALA SHOLIKHAN
TARDHOHU WA AD KHILNI BIRROHMATIKA
FI IBADIKAS SHOLIKHIN “ (an naml; 19)

Ya Tuhan kami berilah aku ilham untuk selalu
mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau
anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua ibu
bapakku dan mengerjakan amal sholeh yang
Engkau ridloi, dan masukkanlah aku dengan
rahmatMu kedalam golongan hamba-hambMu
yang Sholeh.

Luth As:

“ ROBBI NAJ JINI WA AHLI MIMMA
YA’MALUN “

Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta
keluargaku dari perbuatan yang mereka
kerjakano

“ ROBBIN SURNI ALAL KAUMIL MUFSIDIN
“ (assyu araa ; 169)

Ya Tuhanku tolonglah aku dari kaum yang
berbuat kerusakan

Yusuf As :

“ FATIROS SAMAWATI WAL ARDLI ANTA
FIDDUNYA WAL AKHIRO TAWWAFFANI
MUSLIMAN WA AL HIQNI BISSHOLIHIN
“ (yusuf ; 101)

Wahai pencipta langit dan bumi Engkaulah
pelindungku di dunia dan akhirat wafatkanlah
aku dalam keadaan pasrah, dan masukkanlah
aku dengan orang – orang sholeh.

Muhammad SAW :

“ ROBBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WA
FIL AKHIROTI HASSANAH WA QINA ADZA
BANNAR “

Ya Tuhanku berikanlah aku kebaikan di dunia
dan akhirat, dan jauhkanlah aku dari api
neraka

“ ROBBANA LATUZIG QULLUBANA BA’DAIDZ
HADDAITANA WAHABBLANA MILADUNKA,
ROHMATAN INNAKA ANTAL WAHAB” (Ali
Imron)

Ya Tuhanku janganlah Engkau palingkan hati
kami setelah Engkau beri petunjuk, dan
berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau
adalah dzat yang banyak pemberiannya.

Iklan