Gunakanlah Akal Sehat ! !

Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan:

“Wahai anak muda ! Gunakanlah akal sehatmu !
Engkau sebenarnya sedang tersesat !
Kebanyakan dari kalian mengikuti siapa pun yang membuat suara lantang dan teriakan-teriakan. Apa yang dikatakan oleh para penceramah datang dari lidah-lidah mereka, bukan dari kalbu mereka.

Suara-suara yang dibuat oleh orang munafik datang dari lidah dan kepalanya sedangkan suara-suara yang dibuat oleh orang yang jujur
datang dari kalbu dan wujud paling dalamnya (Sirr).

Kalbunya selalu berada di pintu Rabb-nya Yang Mahakuasa lagi Maha agung, sementara Sirr-nya memasuki ke khadirat-Nya. Dia terus berteriak-teriak di pintu itu sampai dia masuk
ke dalam rumah.

Engkau pendusta, demi Allah, dalam semua keadaan dan kondisi! Engkau tidak mengenali jalan pintu Allah SWT. Jadi, bagaimana engkau bisa membimbing orang lain?
Engkau telah dibutakan oleh hawa nafsu dan kecenderungan syahwatmu, dengan mengikut nafsumu dan
dengan cintamu kepada dunia ini. Engkau juga telah dibutakan oleh kedudukanmu yang terkemuka dan keinginan- keinginan serakahmu.

Celakalah engkau!
Engkau sangat ingin tinggal
di dunia ini selama-lamanya, tetapi tak ada sesuatu pun yang akan jatuh ke tanganmu, kecuali jika engkau lebih mementingkan
shalatmu daripada urusan perniagaanmu lebih
mementingkan akhirat dari pada kepentingan-kepentingan duniamu; lebih mementingkan Khaliq dari pada makhluk-makhluk-Nya; lebih
mementingkan pengemis dari pada dirimu sendiri;
lebih mementingkan pelaksanaan perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan-Nya; serta lebih
bersabar untuk menghadapi bencana yang datang dari-Nya.
Gunakan akal sehatmu!”

–Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jala Al-Khawathir