DOA NABI YUSUF

Doa Nabi Yusuf

َﺮِﻃﺎَﻓ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤَّﺴﻟﺍ ِﺽْﺭﻷﺍَﻭ َﺖْﻧَﺃ
ﻲِّﻴِﻟَﻭ ﺎَﻴْﻧُّﺪﻟﺍ ﻲِﻓ ….
ِﺓَﺮِﺧﻵﺍَﻭ ﻲِﻨَّﻓَﻮَﺗ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ
ﻲِﻨْﻘِﺤْﻟَﺃَﻭ َﻦﻴِﺤِﻟﺎَّﺼﻟﺎِﺑ

“Fatiros samawati wal ardli anta fiddunya wal akhiro tawwaffani
musliman wa al hiqni bissholihin“ (Qs; yusuf ; 101)

Artinya :
Wahai pencipta langit dan bumi Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan pasrah (islam), dan masukkanlah aku dengan orang
– orang sholeh.

baca juga :