DOA NABI ADAM DAN HAWA

image

Doa Nabi Adam dan Hawa..

Allah swt berfirman kepada mereka:
“Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu : Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua ?”

Dalam kondisi ini, Nabi Adam dan Hawa bertaubat dan mengangkat tangan sambil berdoa :

ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨْﻤَﻠَﻇ ﺎَﻨَﺴُﻔﻧَﺃ ﻥِﺇَﻭ ْﻢَّﻟ ْﺮِﻔْﻐَﺗ ﺎَﻨَﻟ ﺎَﻨْﻤَﺣْﺮَﺗَﻭ َّﻦَﻧﻮُﻜَﻨَﻟ َﻦِﻣ َﻦﻳِﺮِﺳﺎَﺨْﻟﺍ

“Rabbanaa zholamnaa anfusanaa waillam tagfirlanaa watarhamnaa lanakuunanna minal khoosiriin”

Artinya:
“Ya Tuhan kami, kami telah menzhalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”

Semoga bermanfaat
baca juga :