doa ketika lupa

saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat allah swt.yang telah memberikan kenikmatan kepada hambanya yang tak mungkin dapat terhitung jumlahnya.
sholawat dan salam kita limpahkan untuk nabi besar muhammad saw.beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian.untuk itu yang punya blog,menyempatkan waktu sejenak untuk menyusun artikel ini,yang di ambil dari beberapa kitab,yang insya allah dapat bermanfaat bagi kita, khususnya kaum muslimin/muslimat.

*subhaana man laa yashuu wa laa janaamu.*

artinya :
maha suci dzat yang tidak lalai dan tidak tidur.

rabbanaghfirlanaa wa liikhwaaninal aladziena sabaqyuuna biliemaan wa laa taj’al fie quluubina ghillan lilladziena aamanuu rabbanaa innaka rauufurrachiem.*

artinya :
wahai tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami telah dahulu beriman,dan janganlah menjadikan hati kami dengki terhadap orang-orang yang beriman,wahai tuhan kami sesungguhnya engkau itu maha pengasih lagi maha penyayang.

*rabbanaa la tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hab min ladunka rahmatan iinnaka antal wahhaab.*

artinya:
wahai tuhan kami,janganlah memalaskan kami sesudah engkau engkau memberi petunjuk kepada kami ,berilah kami rahmat dari sisi-mu,sesungguhnya engkau maha pemberi.