DOA NABI YUNUS DALAM PERUT IKAN PAUS

Doa Nabi Yunus Dalam Perut Ikan nun

“Laa ilaaha illa anta. Subhaanaka, innii kuntu minaz zhaalimiin”

artinya :
“Tiada Tuhan melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri”.(QS Al-Anbiya’ : 87).

selengkapnya